Zelfsturing verkennen:
de weg naar uw ontwerp

 

Wat biedt de verkenning?

In korte tijd krijgt u antwoord op de vraag: ‘Wat kunt u met zelfsturing en hoe te beginnen?’

Voor wie?

Voor directieleden en leidinggevenden met de ambitie om een (meer) zelfsturend bedrijf te worden.

Superpraktische ontwerp-verkenning.
 Uw bedrijf staat centraal.

Planning.png

Aansturen op zelfsturing

U heeft een cruciale voortrekkersrol bij het neerzetten van een duidelijke context waarbinnen uw medewerkers zelfsturend kúnnen zijn. U besteedt eerst aandacht aan de meest essentiële zelfsturings-inzichten om dit goed te kunnen doen.

 

Vervolgens gaat u actief aan de slag met uw bedrijfspraktijk: verkennings-vragen, adviesgesprekken en bijeenkomsten 'delen en leren' met andere bedrijven of bedrijfsonderdelen.
Inzet van externe experts en praktijkdeskundigen waar en wanneer nodig.

Uw verkenning leidt tot een aantal ontwerp-scenario's: de basis voor uw organisatie-aanpassing. De scenario's ondersteunen uw beeldvorming, besluit- vorming en communicatie met stakeholders. U bent en blijft eigenaar van uw eigen verkenning. U beslist wat u tot uitvoering brengt.

Na de ontwerp-verkenning?

Na het ontwerp volgt de voorbereiding op de uitvoering. U maakt het draaiboek met de stappen en acties die nodig zijn voor een succesvolle overgang naar de nieuwe manier van werken. Tegen die tijd wilt u dit vooral graag zelf doen. Inzet van externe expertise waar dit toevoegt. 

Meer details?
Neem contact op voor nadere bespreking in een persoonlijk gesprek. Bel 06-11305180 of mail contact@cvdpas.nl